"Folkets Selvstyrelse": Populisme i Forfatningskampen, 1870-1901

Translated title of the contribution: The People's Self-rule: Populism in the Constitutional Struggles 1870-1901

Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

Abstract

Mit paper er en intervention i samtidige diskussioner om relationen mellem forestillinger om folket, demokrati og populisme i politisk og demokratisk teori. Jeg tager udgangspunkt i en skitse af folkebegrebets moderne historiske udvikling i Danmark fra en undersåtskategori til den centrale politiske fællesskabskategori og øverste autoritet indenfor det moderne demokrati. Jeg fokuserer særligt på Venstre og Socialdemokratiets konstruktion og brug af proto-populistiske forestillinger om folket og folkets selvstyre i forfatningskampen i slutningen af det nittende århundrede og deres indflydelse på udviklingen af demokratiske idéer og institutioner. Med udgangspunkt i denne skitse vil jeg se nærmere på om der er basis for at stille spørgsmålstegn ved samtidige antagelser om et grundlæggende antagonistisk forhold mellem populisme og demokrati i forskningslitteraturen.
Translated title of the contributionThe People's Self-rule: Populism in the Constitutional Struggles 1870-1901
Original languageDanish
Publication date9 Apr 2021
Publication statusPublished - 9 Apr 2021

Cite this