Fangst og fiskeri i et regionalt og lokalt perspektiv

Rasmus Ole Rasmussen

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

  Abstract

  De levende ressourcer regnes ofte som rygraden i den grønlandske lokale økonomi. Men hvilke ressourcer der udnyttes, med hvilket udbytte udnyttelsen foregår, og dermed også hvilken rolle ressourcegrundlaget spiller for regionen og for lokalsamfundet, varierer særdeles meget. Der er to begrebssæt som er væsentlige når man skal karakterisere dynamikken i den lokale økonomi: På den ene side er der forholdet mellem den formelle og den informelle økonomi. Subsistensproduktion, husholdsøkonomi, salg på brædtet og til personer og institutioner uden om det formelle indberetningssystem spiller en central rolle i mange lokalsamfund, og har i mange tilfælde afgørende betydning for både opretholdelse af erhverv og bebyggelse. På den anden side er der spørgsmålet om de lokale relationer mellem de primære erhverv og andre erhvervssektorer som afspejles i en given dynamik, ofte karakteriseret ved de tre begreber: selvbærende, afhængig og afkoblet økonomi. Artiklen diskuterer som udgangspunkt relevansen af de to begrebssæt i en lokalsamfundsmæssig og i en regional sammenhæng, og efterfølgende vise hvorledes begreberne kan konkretiseres gennem empiri fra analyser af fangst og fiskeri i Grønland
  Original languageDanish
  Publication date2006
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2006
  EventRegionalseminar - Nuuk, Greenland
  Duration: 19 May 200621 May 2006

  Conference

  ConferenceRegionalseminar
  CountryGreenland
  CityNuuk
  Period19/05/200621/05/2006

  Cite this