Før trafikken går i stå: Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Ernst Tiedemann, Per Homann Jespersen, Niels Buus Kristensen, Jørn Duus, Susanne Krawack, Ove Dahl Kristensen, Otto Anker Nielsen, Knud Olesen Søby, Svend Tøfting

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  Abstract

  Transport efterspørges i stigende grad overalt i verden. Vi transportereros længere mellem hjem, arbejde og fritidsaktiviteter.Vi tager på flere og længere ferierejser. Gods og varer flyttes istørre mængder og over længere afstande. Der bliver hver dagflere biler og lastbiler på vejene, fly i luften, tog på skinnerneog skibe på havene.Øget transport understøtter økonomisk vækst og beskæftigelseog skaber værdi for virksomheder, borgere og samfund.Men øget transport besværliggør også den daglige trafik og gør den mere ineffektiv og forurenende, farligere og dyrere - gør den til en dårlig oplevelse. Hvis vækst og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark, er det helt centralt at kunne udvikle transportens fordele og samtidig reducere dens skadevirkninger. Det kræver ambitiøse målsætninger og politisk evne og vilje tilhandling. Formålet med denne ATV-rapport er at formulere visioner for, hvordan transport i Danmark kan fungere effektivt, smidigt, oplevelses- og værdiskabende i en fremtid, hvor transportarbejdet for gods og mennesker stiger kraftigt. Hvilke udfordringer rejser sig? Hvilke løsninger skal bringes i spil? Hvilke fordele kan vi som transportbrugere høste af visionære transportinvesteringer? Der skal arbejdes på tværs af sektorer, hvis det danske samfund skal på forkant i en udvikling præget af stigende efterspørgsel på transport. Både hvad angår person- og godstransport, ndividuel og kollektiv transport. Der skal formuleres sammenhængende visioner, som er uafhængige af de øjeblikkelige politiske dagsordener og sektorinteresser, og som også har snitflader til de løsningsforslag, som er på tegnebrættet andre steder i verden - for Danmarks vedkommende primært i EU. Fokus i denne rapport er rettet mod information- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for transportsektoren (Intelligente Transportsystemer - ITS) som redskab til at skabe systeminnovation i transportsektoren og sammenhængskraft mellem transportformerne. En øget anvendelse af ITS kan give ekstra kvalitet og værdi for samfundet generelt og den enkelte borger i hverdagen. Rapporten fokuserer på udfordringer de næste 5-10 år -suppleret med betragtninger over, hvilke tendenser og udfordringer vi vil møde i et længere perspektiv.I rapporten er fravalgt en række områder, som også skal løftes, for at visionerne om bedre fungerende transportsystemer kan realiseres. Det drejer sig om udvikling af nye energikilder og energibærere (biobrændstoffer, brint)1, etablering og vedligeholdelse af fysisk transportinfrastruktur (veje, skinner, broer, tunneller, havne, etc.), udvikling af mere miljø- og sundhedsrigtig transport (støjbekæmpelse, partikelfiltre, lokale visioner for at udbrede cykling og gang, etc.) og spørgsmål om lokalisering og byplanlægning bygeografi, landskabsarkitektur, virksomhedsplacering). Også spørgsmålet om regulering via afgifter (roadpricing, bilbeskatning, miljøafgifter) har relevans. Områderne berøres kort, men uddybes ikke.

  Original languageDanish
  Place of PublicationLyngby
  PublisherAkademiet for de Tekniske Videnskaber
  Number of pages57
  ISBN (Print)87-7836-054-4
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • Intelligent transport systems
  • ITS
  • innovation
  • scenario
  • transport
  • technology
  • ICT

  Cite this