Fællesskaber som udgangspunkt? Refleksiv mobilitet og human security i mobilitetsforskningen

Malene Freudendal-Pedersen, Katrine Hartmann-Petersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Mobilitet er en nødvendig og uundgåelig del af det senmoderne samfund. Man kan næppe forestille sig et samfund eller et travlt hverdagsliv uden en høj grad af mobilitet. Mobiliteten har også bivirkninger - både globalt, regionalt og lokalt. Denne artikel kommer med bud på, hvordan mobilitetens bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt for regulering er essentielt ud fra den erkendelse, at individet har vanskeligt ved både at opretholde et meningsfyldt og travlt hverdagsliv og samtidig formulere nye scenarier for sin mobilitetsadfærd.
Original languageDanish
JournalNordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift
Issue number41&42
Pages (from-to)175-195
Number of pages20
ISSN0282-4329
Publication statusPublished - 2006

Cite this