Evalueringsrapport 2015: Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv

Monika Fæster, Linda Lundgaard Andersen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I denne evalueringsrapport beskriver vi, gennem en empirisk og teoretisk informeret analyse, projektrammens konkrete udmøntning i de forskellige kommuner med afsæt i målgruppen og de borgere, derhar sat deres præg på de tre metoder, også kaldet innovationsplatforme. De tre innovationsplatforme
består af tre metoder kaldet: Fremtidslab, Madborgerskab og Borgerstyrede budgetter. De tre metoder er gennemført i tidsperioden 2011-2013 i regi af et treårig civilsamfundspulje-bevilling fra Socialministeriet. På baggrund af erfaringerne fra de forskellige kommuner diskuterer vi anvendelsen af de tre innovationsplatforme. Omdrejningspunktet i forsøgsprojektet har været at forbedre deltagernes ressourcenetværk. På den baggrund er der i rapporten fokus på metoder, der kan øge målgruppens sociale kapital. Der er en detaljeret gennemgang af de tre innovationsplatforme i sidste kapitel i rapporten. Gennemgangen af de tre innovationsplatforme er beskrevet på en sådan måde, at det er muligt for aktører, der ikke har deltaget i forsøgsprojektet, at gennemføre en af de tre innovationsplatforme.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages92
ISBN (Print)978-87-7349-908-5
Commissioning bodySocial og Indenrigsministeriet
Publication statusPublished - 2016

Cite this