Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008

Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk, Hanne Nielsen, Jacob Norvig Larsen, Rune Holst Scherg, Valinka Suenson

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Kvarterløft sigter på at vende negative udviklingsspiraler i udsatte byområder til positive ved hjælp af mange forskellige initiativer. I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2008: Nørrebro Park i Københavns Kommune, Nordvest Kvarteret (Indre Bispebjerg) i Københavns Kommune, Brøndby Strand i Brøndby Kommune, Vollsmose i Odense Kommune og Vestbyen i Horsens Kommune. Formålet med   dersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvartererne blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været?: Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre med flere lokale arbejdspladser, bedre service og fl ere byfunktioner? Har det givet sig udslag i, at indbyggerne bliver boende længere tid, og at de, der flytter til, bidrager til at 'løfte' kvarteret? Hvordan har indbyggernes egen opfattelse af deres kvarter ændret sig.

Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages202
ISBN (Electronic)978-87-563-1381-0
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes
SeriesSBI
Number2009:17

Cite this

Andersen, H. S., Bjørn, S., Clementsen, A., Gottschalk, G., Nielsen, H., Larsen, J. N., Scherg, R. H., & Suenson, V. (2009). Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008. SBI forlag. SBI, No. 2009:17