Etiska principer för nordiskt ansvar

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Vilken etik och vilka etiska prin­ci­per kan vara cen­trala för den fram­tida utveck­lingen av de nor­diska väl­färds­sta­terna? Jacob Dahl Rendtorff går grund­li­gen ige­nom fyra grund­läg­gande stöt­te­pe­lare: auto­nomi, vär­dig­het, integri­tet och sårbarhet.
Original languageSwedish
Journal10tal
Issue number8/9
ISSN2000-5350
Publication statusPublished - 2012

Cite this