Et kritisk sociologisk børneperspektiv på den sociale indsats overfor udsatte børn og unge

Hanne Warming, Inger Glavind Bo

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen diskuterer hvad det vil sige at anlægge et børneperspektiv. Ofte forbindes begrebet børneperspektiv med en fænomenologisk tilgang, hvor man tilstræber at forstå børnenes udtalelser eller handlinger på deres egne præmisser. Herfor argumenterer artiklen med afsæt i en Bourdieu-inspireret forståelse for at kombinere et fænomenologisk og et strukturalistisk perspektiv til et kritisk sociologisk børneperspektiv. Argumentationen udfoldes eksemplarisk gennem analyse af to sociale foranstaltninger for børn og ung, nemlig kontaktpersonordningen og ordningen med personlig rådgiver.
  Original languageDanish
  JournalBarn
  Issue number1
  Pages (from-to)7-32
  Number of pages26
  ISSN0800-1669
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this