Et forandret landskab for ældreomsorg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Overalt i verden er ældreomsorg på den politiske dagsorden på grund af ændringer i demografi, fertilitet, kvinders stigende erhvervsdeltagelse og senest finanskrisen. Samtidig ændres de samfundsmæssige betingelser og styringen af ældreomsorg sig i det Nordiske velfærdsregime i form af bl.a. professionalisering, senmodernitet, afkønsliggørelse og neoliberalisering. Hidtidig teori i form af feministiske omsorgsteori er utilstrækkelig til at begribe, hvad de nævnte forandringer gør ved ældreomsorgen, betingelserne for styring, og forholdet mellem stat, svækkede ældre og de nære Andre. I en kritisk dialog med – og udvidelse af - feministisk omsorgsteori, argumenterer jeg for at vi må derfor supplere den med nye analytiske begreber fra filosofi og politologi som bl.a. assemblage, relaterethed, logikker, flerniveau styring og transnationale diskurser. De analytiske begreber introduceres og deres relevans begrundes.
Original languageDanish
JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
Volume51
Issue number1
Pages (from-to)82-101
Number of pages20
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 2019

Cite this