Er regnemodellerne for rationelle?

Jon Kvist, Nina Smith

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen diskuterer fordele og ulemper ved at inddrage adfærdsøkonomiske effekter i de regnemodeller, som benyttes af bl.a. Finansministeriet. Artiklen bruger den seneste reform af dagpengesystemet fra 2015 som case. Artiklen konkluderer, at selvom der er vanskeligheder ved at fastlægge den præcise størrelsesorden af potentielle adfærdsøkonomiske effekter, bør de medregnes i fremtidens regnemodeller. De usikkerheder, der knytter sig til størrelsen af de adfærdsøkonomiske effekter, bør ligesom usikkerhederne på mange andre økonomiske parametre håndteres ved følsomhedsberegninger, der giver et reelt billede af usikkerheden på skønnene.
Original languageDanish
JournalSamfundsoekonomen
Volume2020
Issue number2
Pages (from-to)81-90
Number of pages10
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 11 May 2020

Cite this