En medieprovokatør bliver til: Personakonstruktioner og -transformationer i Eva Selsings retorik

Mette Bengtsson, Rasmus Rønlev

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med begrebet medieprovokatør, en personificering af Olivier Driessens’ begreb medieprovokation, henviser vi til debattører, der i kraft af provokerende retorik og cirkulation på sociale medier opnår en prominent taleposition i traditionelle, journalistiske massemedier. I en nærlæsning af udvalgte tekster af Eva Selsing, som vi opfatter som en paradigmatisk case, viser vi, hvordan Selsing konstruerer og transformerer sin provokerende persona på tværs af journalistiske genrer og dermed etablerer sig som medieprovokatør i et hybridt mediesystem. På den baggrund diskuterer vi, hvordan provokerende stil kan fungere som en katalysator for retorisk handlekraft for medieprovokatører, de medier, de arbejder for, og potentielt den bredere offentlighed. Offentlighedens handlekraft er dog, som vi ser det, afhængig af, at publicistiske medier ikke blot nøjes med at tilbyde medieprovokatører en platform og bestyrke deres selviscenesættelse, men også tager ansvar for og spiller en aktiv rolle som kuratorer af den debat, der opstår i kølvandet på medieprovokatørernes retorik.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Volume25
Issue number83
Pages (from-to)22-39
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • Media provocation (Driessens)
  • provocative style
  • persona
  • agency
  • public debate

Cite this