Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Judarna i Sverige utgör en etnisk och kulturell minoritet som har bevarat och utvecklat ett särskilt »judiskt« förhållningssätt till tillvaron. I denna artikel perspektiveras vad »ett judiskt förhållingssätt« bygger på och innebär. Utifrån
det frågas hur den specifika judiska tanketraditionen, dess uppfattning av begreppen religion och folktillhörighet, och i synnerhet predikamentet att leva som minoritet i diasporan samverkat till att den judiska gruppen i dag på en
och samma gång kan vara en distinkt nationell minoritet i Sverige och väl integrerade i det moderna samhället.
Original languageSwedish
JournalSocialvetenskaplig Tidskrift
Issue number3-4
Pages (from-to)320-349
ISSN1104-1420
Publication statusPublished - 2009

Cite this