Det upåagtede børnesprog: En kvantitativ og kvalitativ analyse og diskussion af peer talk i en daginstitution

Annegrethe Ahrenkiel, Laura Østergaard Eilenberg, Lars Holm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel illustrerer potentialet i, at sprogpædagogikken i højere grad interesserer sig for børns indbyrdes sprogbrug, med inspiration fra forskningstraditionen peer talk. En kvantitativ analyse af videooptagelser fra 3-4-årige børns hele hverdage i en daginstitution viser, at børn kommunikerer langt mere med hinanden end med voksne. To kvalitative multimodale analyser viser,
hvordan børns indbyrdes kommunikation skaber en særlig børnekulturel betydning og samtidig udgør en arena for læring af sproglige, pragmatiske færdigheder. Analyserne viser, at børn trækker på en bred vifte af semiotiske ressourcer, når de skaber betydning sammen. Børns indbyrdes sprogbrug udgør således en upåagtet ressource for læring af sproglig praksis.
Original languageDanish
Article number1
JournalViden om Literacy
Volume28
Pages (from-to)6-12
Number of pages6
ISSN2246-6517
Publication statusPublished - 2 Nov 2020

Cite this