Det økonomiske Råderum: Forskel på husholdningsøkonomi og samfundsøkonomi

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Skiftende regeringers økonomiske politik har været styret af en forestilling om ”det økonomiske råderum”, som er bestemt af budgetlovens krav om balance på den offentlige sektors strukturelle budgetsaldo. Dette er imidlertid en helt unødvendig begrænsning på den økonomiske politik –især i krisetider. En ansvarlig regering burde i stedet tilrettelægge en aktiv finanspolitik ud fra en beregning af ”det samfundsøkonomiske råderum”, som udgøres af de mere permanent uudnyttede –eller fejlanvendte –reale ressourcer, som ufrivillig arbejdsløshed, uudnyttet realkapital og et stort overskud på betalingsbalancen. Regeringen har nemlig ikke blot ansvar for at den offentlige sektors økonomi er i balance, men at hele samfundsøkonomien er i balance.
Original languageDanish
Article number1
JournalSOC DOK
Volume2
Issue number4
Pages (from-to)2-9
Number of pages8
ISSN2597-0100
Publication statusPublished - 5 Dec 2020

Cite this