Debat på et socialt medie: En kvalitativ undersøgelse af kommunikativ praksis på Debatten-DRs Facebook-side

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel præsenterer et studie af debat og kommunikativ praksis på Debatten - DR’s Facebookside. Vi behandler i analysen en række aktivitets-former: reguleringer af sprogbrug, personrelaterede vurderinger og argu-menterende aktiviteter, og vi diskuterer hvordan man på den baggrund kan evaluere kvaliteten af den politiske debat. Studiet baseres på de opslag der har genereret størst engagement op til folketingsvalget i 2019. Som analytisk tilgang anvender vi den etnometodologiske samtaleanalyse med inddragelse af indsigter fra pragmatisk argumentationsanalyse. Undersøgelsen viser hvor-dan sprogbrugen reguleres interaktionelt gennem metasproglig forhandling mellem platformens moderator og brugere med forskellig normativ orien-tering; at personrelaterede, negative vurderinger optræder som længere se-kvenser der polariserer debatten; at argumenterende aktiviteter også finder sted og behandles som oplysende af andre brugere. Og vi peger på at mange indlæg ikke bidrager til en deliberativ proces, men snarere udtrykker den en-kelte aktørs særinteresser og lokale, interaktionelle behov. At dømme efter re-sponsen i interaktionen, opleves oplysende argumentation som en deliberativ kvalitet, men der er også en tendens til at fjendtlighed og konflikt optrappes, en tendens som forstærkes på grund af de særlige mediale vilkår. Den retori-ske tradition for vurdering af deliberative kvaliteter har været dominerende i debatforskningen. Vi foreslår at en sprognær og deltagerorienteret tilgang udgør et væsentligt supplement.
Original languageDanish
JournalNyS (Nydanske Sprogstudier)
Volume62
Pages (from-to)7-45
Number of pages38
Publication statusPublished - 13 Dec 2022

Cite this