Døde mænd og syge kvinder. Køn, alder og ulighed i sundhed.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

En del af sundhedsdebatten, sundhedsindsatsen og den epidemiologiske forskning i Danmark været præget af en stærk interesse for køn i deskriptiv forstand, som for det første har manglet et reflekteret kønsblik, og som for det andet er skævt perspektiveret. Dette kommer blandt andet til udtryk i form af en snæver definition af sundhed som et stringent, målbart parameter baseret på middellevetid. Som en af de eneste faktorer inden for epidemiologien er der netop her en målbar kønsforskel til kvinders fordel.
Kvinder lever nemlig længere end mænd, men de er til gengæld mere syge.
Førende epidemiologer har benævnt dette fænomen som "The Male-Female-Paradox", og man har interesseret sig stærkt for at udjævne kønsforskellen med hensyn til mænds højere dødelighed i forhold til kvinders. Denne interesse afspejles politisk i Sundhedspakken fra 2009, hvis eneste målsætning er, at middellevetiden i Danmark skal forlænges med 3 år frem til 2020.
Den anden halvdel af problemstillingen, nemlig at ældre kvinder er langt mere syge end mænd, nyder liden bevågenhed politisk, forskningsmæssigt og mediemæssigt.
Original languageDanish
JournalKvinder, Køn & Forskning
Volume04
ISSN0907-6182
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this