Cultural Integration of Migrant Citizens: : A Social Responsibility Learning Project

Rashmi Singla, Lydia Akora, Jasbir Panesar, Kaisa Lindström

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen handler om prakisforskning baseret på et transnationalt EU-projekt, der sigter på at forbedre "adult migrant learners" kompetencer for aktiv deltagelse i samfundet. Projektets formål var forbedring af de voksnes forståelse af socialt ansvar på forskellige niveauer ved at gøre dem bevidst om deres rettigheder og pligter - både som medborgere, som forældre og som enkeltpersoner. Projektets grundlæggende begrundelse er et empowerment perspektiv, set som processer hvorigennem underprivilegerede individer og socialgrupper forbedrer deres evne til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere materielle, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer. Uformelle læringstilgang såsom dialogiske psykosociale workshops, "creative writing workshops" og filmproduktion blev benyttet i forskellige geografiske kontekster: en NGO i København, Danmark, en NGO i London, United Kingdom og en Folkehøjskole i Mikkeli, Finland i perioden fra 2003 til 2006.

Projektet indeholdt bl.a. etablering af kontakt på tværes af etniske, uddannelsesmæssige og nationale grænser, inddragelse af de adult migrant learners' stemmer og løbende evaluering. Artiklen diskuterer ligeledes begrænsningerne af de tidsafgrænsede projekter.

 

På trods af forskellige dominerende fokus i de tre lande (forældre empowerment i Danmark, forbedret jobmuligheder og entreprenørskab i UK og forbedret social tilpasning i Finland) var det fælles aspekt i projektet, at de voksne kursister kunne reflektere over deres forståelse af deres medborgerskab i en kontekst af multikulturalisme og postmodernisme. Derudover var der fælles temaer hvor lige muligheder, social inklusion og racisme inden for hvert land blev belyst med inddragelse af implikationerne for de voksne.

Desuden belyser artiklen hvordan videnformidling gennem transnationale konferencer førte til øget empowerment og forbedret socialt ansvar ikke kun blandt kursisterne, men også blandt de professionelle.


Udgivelsesdato: december
Original languageEnglish
JournalPsyke & Logos
Issue number2
Pages (from-to)806-829
Number of pages23
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

Rashmi Singla, cand. psych., M.Sc., Ph.D. , specialist in psychotherapy, in-charge T.T.T., Copenhagen, Denmark and assistant professor, Department of Psychology, Roskilde University, Denmark. Lydia Ejang Akora , cand. psych., Psychologist, Family Therapist, Rehabilitation Center for Traumatised Refugees, Odense & consultant T.T.T., Denmark. Jasbir Panesar, BA (Hons), MA Social Science, Postgraduate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education, Community Development Co-Ordinator, University of East London, and Sherico Care Homes Limited, London. UK. Kaisa Lindström, Principal, Otava Folk High School, Mikkeli, Finland.

Keywords

  • ethnic minority women
  • Empowerment
  • transnational exchanges
  • enhanced sense of social responsibility

Cite this