Control, flexibility and rhythms

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Baseret på fire casestudier argumenteres det for, at højt belastede jobs, som de er defineret i krav-kontrolmodellen, ikke kun findes under tayloristiske og bureaukratiske arbejdsbetingelser, men også i post-bureaukratisk arbejde. Der er derfor behov for at udvikle begreber om det post-bureaukratiske arbejde, som kan identificere høj og lav belastning i den type arbejde. Det foreslås, at det moderne arbejde analyseres i forhold til tre poler, som i artiklen benævnes repetition, diskontinuitet og rytmer
  Original languageEnglish
  JournalScandinavian Journal of Work, Environment & Health
  Issue number6
  Pages (from-to)83-90
  Number of pages8
  ISSN0355-3140
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this