Clusters in an age of increasing internationalisation: Highlighted by the clothing cluster of Herning, Denmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen studerer tekstil- og beklædningsklyngen i Herning, som opstod i 1930erne og voksede efter 2. verdenskrig. Da den blev udsat for konkurrence fra lavtlønslandene i Central- og Østeuropa og Østasien efter 1990, overlevede den næsten uden arbejdsløshed. På denne baggrund diskuteres spørgsmålene om hvordan globaliseringen kan imødegås gennem åbenhed, innovation og iværksætteri. De nuværende klyngeteorier kritiseres, og der argumenteres for at socio-kulturelle holdninger er vigtigere end handelsforbindelser mellem klyngens virksomheder. Det hævdes at regionalpolitik ikke kan baseres på dannelse af klynger.
Original languageEnglish
JournalEuropa XXI
Volume16
Pages (from-to)19-31
ISSN1222-6084
Publication statusPublished - 2008

Cite this