Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Bogens tre gennemgående begreber – civilsamfund, medborgerskab og deltagelse – er helt centrale i forståelse af de sen-moderne samfund.
Solidariteten i samfundet, tillid til andre medborgere og den sociale tryghed afhænger på den ene sid af et samfunds evne til at inkludere dets borgerne gennem at sikre, at alle gennem deres medborgerskab bliver delagtig i samfundets institutioner. Forudsætningen for, at borgerne bliver inkluderet på tværs af sociale, etniske og kønsmæssige forskelle, er imidlertid, at samfundets institutioner og organisationer – private, offentlige og civile - på en ligeværdig og anerkendende måde har evnen til at initiere og fastholde tolerance og samfundssind blandt borgerne.
Forudsætningen for at være en ’god’ samfundsborger er således, dels at man har de økonomiske, social og kulturelle ressourcer til at kunne deltage i den offentlige samtale, dels at man udviser tolerance og samfundssind overfor andre borgere i dialog og beslutningstagen omkring fælles anliggende og dels, at samfundet på en ligeværdig og anerkendende måde inddrager borgeren i de demokratiske processer omkring fastlæggelse af fælles interesser.
Hvordan dette kan ske i det danske såvel som andre sen-moderne velfærdssamfund bliver indgående beskrevet i bogens analyser af forholdet mellem velfærdsstaten, markedsøkonomien og civilsamfundet, vilkårene for medborgerskab og for deltagelse i samfundets mange forskellige institutioner

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Edition1
Number of pages410
ISBN (Print)978-87-412-6176-8
Publication statusPublished - 23 May 2017
SeriesSociologi
Number15
ISSN2245-8581

Cite this

Boje, T. P. (2017). Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse. (1 ed.) Hans Reitzels Forlag. Sociologi, No. 15