Brugerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen: Grænsekampe om ansvar, behov og opgaver i jobkonsulenters arbejde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel undersøger, hvordan jobkonsulenter realiserer og afgrænser brugerinddragelse i den danske beskæftigelsesindsats. Artiklen bygger på feltarbejde, interview og værkstedsarbejde fra en undersøgelse af jobkonsulenters arbejdsliv med individuelt planlagt job med støtte (IPS), som er en beskæftigelsesrettet metode for psykiatribrugere. Arbejdet med IPS udgør en interessant case på brugerinddragelsens potentielle betydning i beskæftigelsesindsatsen, fordi metoden som socialteknologi er udviklet i et psykiatrisk system med fokus på recovery og betoner valgfrihed for og inddragelse af brugerne. I artiklen analyseres jobkonsulenternes tolkning af brugerinddragelsen som en erfaringsproces, hvori de rekonstruerer deres problemforståelser, ansvar og opgaver i forhold til at imødekomme brugernes behov. Analysen viser, hvordan IPS-konsulenterne udvikler arbejdet. Brugerne får ansvaret for deres situation. Jobkonsulenterne accepterer brugernes bredere behovsvurderinger og forsøger at indfri deres specifikke ønsker for beskæftigelse ved at bygge bro til arbejdsmarkedet. Til tider oplever jobkonsulenterne dog usikkerhed, udmattelse og frustration på grund af uklare ansvarsfordelinger, en uoverskuelig arbejdssituation og arbejdsmarkedets krav. I artiklen tolkes disse spændinger mellem normen om brugerinddragelsen og beskæftigelsesindsatsens institutionelle betingelser ud fra Nany Frasers begreb om grænsekampe.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume22
Issue number3
Pages (from-to)57-71
Number of pages14
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 17 Nov 2020

Cite this