Borgerstyrede samtaler for bedre palliative indsatser -realiteter og potentialer: En evaluering af Mine Samtaler til lindring og Livskvalitet

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Her fremlægger vi resultaterne af et evalueringsforskningsprojekt, der har fulgt og analyseret Region Sjællands indsats i den tidlige og basale palliation gennem 9 måneder fra august 2018 til april 2019. Mere præcist har vi undersøgt, hvordan et samtaleværktøj, ”Mine samtaler – til lindring og livskvalitet” (herefter: ”Mine samtaler”) har været anvendt af borgere/patienter og sundhedsprofessionelle og med hvilke oplevelser af udbytte for patienter og deres pårørende. Yderligere har vi undersøgt, hvilke perspektiver og erfaringer de professionelle har fået ved at bruge værktøjet i deres praksis og hvilke refleksioner, værktøjet har givet anledning til hos både borgere/patienter og professionelle.
Original languageDanish
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages24
Publication statusPublished - 23 Oct 2019

Cite this