Blackvoices.com: Succes-historie om netsted for african-americans

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

  Abstract

  Forskere har længe talt om det fragmenterede samfund, hvor vi hver især vælger forskellige medier, som bekræfter os i vor egen verdensopfattelse og ikke tvinger os til at forholde os til andre grupper i samfundet. De negative forestiller sig netværk af fx akademikere og journalister, som sidder ved deres computere i deres små elfenbenstårne og udveksler tanker uden rod i den virkelighed, som fiskere og industriarbejdere kender. Man taler om manglende socialt ansvar over for de svage og om faren ved en informationskløft.

  Set ud fra en demokratisk tankegang er faren reel nok, for vi er nødt til at forholde os til hinandens ideer, hvis demokratiet skal fungere.

  Men måske skal vi ikke være så nervøse for udviklingen. Måske er Internettet netop en mulighed for de såkaldt svage grupper til at få deres egne talerør og udvikle deres egne identiteter. Måske vil netop de målrettede netmedier forhindre grupper i at blive tabere i informationssamfundet.
  Original languageDanish
  Publication date13 Apr 2002
  Publication statusPublished - 13 Apr 2002

  Cite this