Beskæftigelsesrettet sprogundervisning: Sproglærerens opgaver

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Det er politisk besluttet at undervisningen af flygtninge/indvandrere i dansk som andetsprog skal være beskæftigelsesrettet som led i kursisternes mulighed for at blive selvforsørgende, sprogligt kompetente og socialt integrerede. Disse forudsætninger bliver for det første problematiseret, og samtidig bliver det beskrevet hvorledes denne dagsorden giver sproglærerne en ny sprogdidaktisk opgave. Disse opgaver bliver beskrevet ud fra tre forskellige sprogdidaktiske tilgange: en kommunikativ, en sociokulturel og en biografisk. I forbindelse med hver tilgang bliver der givet eksempel på sproglærerens opgaver, og det konkluderes at disse opgaver indebærer organisering på sprogcenterplan, herunder et koordineret samarbejde med alle interessenter omkring den enkelte kursist.
Original languageDanish
JournalFokus
Volume2018
Issue number70
Pages (from-to)7-12
Number of pages6
ISSN1601-8257
Publication statusPublished - Jun 2018

Cite this