At skrive udviklingshistorie sammen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Når vanskeligheder og konflikter i skolens læringsfællesskaber ophober sig over tid, kan lærere opleve at stå isoleret i klasserummet i afmagt overfor deres faglige opgave med at understøtte alle børns læring og trivsel i folkeskolen. Læreres oplevelser af ikke at kunne nå de faglige mål, ikke at kunne lykkes med de faglige aktiviteter eller at stå i tilsyneladende uløselige konflikter med og mellem elever og forældre kan føre til opgivelser og samspil præget af afmagt og fastlåsthed. Med afmagt og gensidige opgivelser mellem lærere, elever og forældre opstår risiko for marginalisering og udpegning af nogle børn og forældre og/eller sammenbrud i undervisningspraksis. Denne artikel sætter fokus på, hvordan tværprofessionelt samarbejde kan bidrage til at skabe nyt håb og nye handlemuligheder i situationer og forløb, hvor afmagt og gensidige opgivelser præger samspillet mellem elever, lærere og forældre.

Artiklen bygger på en antagelse om, at inklusions- og eksklusionsprocesser i folkeskolen kan forstås i sammenhæng med læreres betingelser for at samarbejde med elever og forældre om skolens sammensatte krav og hensyn. Inklusionsmuligheder og -begrænsninger isoleres derved ikke til det enkelte barn, den enkelte lærer eller familie, men de forskellige parters (betingelser for) samarbejde om skolens sammensatte aktiviteter og krav. Aktiviteter og krav som elever, lærere og forældre står både sammen og forskelligt i forhold til. Samarbejdsbegrebet udgør således en central opmærksomhed i artiklen.

Artiklen argumenterer for at ressourcepersoner potentielt kan spille en afgørende rolle for udvikling af inklusionsmuligheder ved ’at gå med’ lærerne ind i det komplekse almenpædagogiske arbejde, der handler om at skabe muligheder for fælles fokus i et socialt skoleliv, hvor mange forhold har betydning for, hvordan børn kan deltage i læringsaktiviteter sammen. Med det afsæt tilstræber artiklen at bidrage til at begribe og begrebssætte sammenhænge mellem tværprofessionelle samarbejdsorganiseringer og de mangfoldige former for samarbejde mellem elever, lærere, forældre og professionelle, som kan (u)muliggøre undervisning i praksis.
Original languageDanish
Title of host publicationTværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber
EditorsTilde Mardahl-Hansen, Ida Schwartz, Gry Tybjerg
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Publication date2020
Pages41-58
Chapter2
ISBN (Print)9788740833249
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Cite this