Asynkronitet og sortering i et accelereret uddannelsessystem.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ulighed til og i uddannelse er langt fra et nyt tema inden for sociologien og uddannelsesforskningen, hvor skiftende tematiseringer af, hvordan især køn, klasse, etnicitet mv. indgår i forskellige former for in- og eksklusionsprocesser, udgør vigtige bidrag. De seneste år er antallet af studerende med psykosociale vanskeligheder steget markant, og disse studerende ser ud til at blive udsat for nogle særlige former for sorteringsmekanismer. I denne artikel vises, hvordan et accelereret uddannelsessystems øgede og uigennemskuelige krav om fremdrift og præstationer sorterer de studerende ved at skabe snævrere forestillinger om det anbefalede studieforløb og den ’gode og rigtige studerende’. Empirisk bygger artiklen på interviews med universitetsstuderende, der oplever psykosociale vanskeligheder og som kæmper for at fastholde et tilhørsforhold til deres uddannelse.
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume20
Issue number1
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 2020

Cite this