Arbejdsopgaver: pædagogiske opgaver

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Flygtninge/indvandrere der er i praktik i eller ansat på en arbejdsplads, indgår ofte i meget få arbejdsrettede kommunikationssituationer. For en kommunikativ tilgang til andetsprogsundervisning, hvor mål-tasks (target tasks) omsættes til pædagogiske tasks (pedagogical tasks), betyder det at der kan være meget få mål-tasks at tage udgangspunkt i. Hvis man imidlertid foretager en udvidet kommunikativ tilgang, hvor faktiske mål-tasks udvides med potentielle mål-tasks, bliver der mulighed for et større kommunikativt repertoire. Dette indebærer at sprogundervisningen ikke alene har arbejdsrettet sprog som sit mål, men også må bevæge sig i retning af arbejdskvalificerende sprogundervisning. Dermed udvides det sprogpædagogiske perspektiv fra at omfatte ikke alene en kommunikativ, men også en sociokulturel og en biografisk tilgang i bestræbelserne på at skabe et samspil mellem arbejdsrum og undervisningsrum.
Original languageDanish
JournalFokus
Volume2017
Issue number68
Pages (from-to)5-8
Number of pages4
ISSN1601-8257
Publication statusPublished - Jun 2017

Cite this