Arbejde - fortællinger om læring i, om og til arbejde: Eleverfaringer fra de forberedende grunduddannelser

Beatrix Niemeyer (Editor), Christine Revsbech Jensen (Editor), Finn M. Sommer (Editor), Sebastian Zick (Editor), Beatrix Niemeyer, Sebastian Zick, Jan-Willem Dreier, Lena Nielsen, Antonia Wiesbach, Finn M. Sommer, Christine Revsbech Jensen

Research output: Book/ReportBook

Abstract

I denne bog fortæller 8 danske og tyske elever på de forberedende ungdomsuddannelser. Eleverne fortæller om læring i, læring om og læring til et lønarbejde ud fra et livshistorisk, et aktuelt og et fremadrettet perspektiv.
Fortællingerne giver et indblik i elevernes livsverden. De giver et unikt indblik i orienteringsprocesser hos unge, som har en tung livshistorisk bagage med sig ind i ungdomslivet ved overgangen til et arbejde eller en kompetencegivende uddannelse.
Eleverne fortæller åbent og hudløst ærligt om deres ofte meget hårde og svære opvækst. De fortæller om deres udfordringer, håb og usikkerheder i forhold til kvalificere sig til et arbejde eller en kompetencegivende uddannelse.
I elevernes fortællinger træder en række dimensioner af arbejde frem, som de tager sig ud set fra socialt udsatte unges aktuelle livssituation.Eleverne fortæller om arbejdets mening og be-tydning for dem. De fortæller om deres erfaringer med arbejde. De fortæller om deres for-ventninger til et arbejde. De fortæller om, hvad de ser som vigtige indhold og kvaliteter ved et arbejde.
Fortællingerne gør det tydeligt, i hvor høj grad forestillinger om arbejde og fremtid er forbundet med elevernes identitetsdannelse og mentalitet. Fortællingerne viser, hvordan elevernes opfattelse af og orienteringer mod et arbejde er dybt præget af familie, rollemodeller, faglærere og den uddannelse, de er i gang med.
Elevernes fortællinger viser, hvordan deres opvækst og uddannelsesforløb på godt og ondt præger deres forståelse af arbejde og deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Fortællingerne viser, hvordan deres baggrund influerer på deres valg, handlinger og handlemønstre.
Eleverne fortæller om strukturelle hindringer, for eksempel at de ikke kan finde en læreplads, og om krav, bedømmelser af dem og om selektioner i uddannelsessystemet. Elevernes fortællinger åbner et rum for refleksion over arbejdets individuelle, sociale og strukturelle betydning og over tilrettelæggelser af læreprocesser i ungdomsuddannelserne.
Alle der interesserer sig for social ulighed i uddannelse, ungdomsuddannelse og overgang mellem uddannelse og arbejde vil her finde værdifulde bidrag til et subjektorienteret, livshistorisk og elevcentreret tilgang til udvikling af de forberedende ungdomsuddannelser – og ungdomsuddannelser generelt.
Eleverne har alle deltaget i aktiviteter i JUMP-projektet. JUMP-projektet er et EU-finansieret udviklingsprojekt, som har til formål at fremme socialt udsatte unges kompetenceudvikling og integration på arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland. I JUMP-projektet er elevfortællinger benyttet som led i efteruddannelsesaktiviteter for danske og tyske undervisere på de forbe-redende grunduddannelser. Desuden er fortællingerne benyttet i undervisning på Europa-Universitet Flensborg og Roskilde Universitet, som er partnere i projektet. Bogen vil kunne anvendes som lærebog på de forberedende ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.
Original languageDanish
PublisherRoskilde Universitet
Number of pages84
ISBN (Electronic)978-87-7349-133-1
Publication statusPublished - Oct 2020

Keywords

 • School attendance
 • Educational inequality
 • Learning opportunity
 • Equal opportunities
 • Education exclusion
 • International education
 • Inclusive education
 • Learning opportunities
 • Youth empowerment
 • Inclusive education system
 • Education dropouts
 • School2Work transition

Cite this