Animated Symbols: A Study of How Young People Design Animated Films and Transform Meanings

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Afhandlingen omfatter et case studie der belyser hvordan unge lærer ved at designe, eller producere, multimedie tekster, her med fokus på animationsfilm. Empiri består af film, fotos, storyboards skabt af 21 elever på et dansk gymnasium, samt videooptagelser og interviews. De semiotiske 'design' processer af fem udvalgte elever er gennemgået i forhold til tre opdelinger: filmskabere, filmskabelse processen og film.

Den teoretiske tilgang er pragmatisme, social semiotik og diskursanalyse. Modellen "Animating Symbols" er udviklet og diskuteret som forsøg på at forstå reflektion og design som en slags dialogisk transformationsproces. Et bidrag er videreudviklingen af medieret, multimodal diskursanalyse som metodisk værktøjskasse for at integrere data analyse på tværs af eksempelvis verbale, billedlige og kropslige former for kommunikation.

Konklusionen inkluderer en diskussion af de kulturelle, kreative og refleksive aspekter af multimodal design kompetence (relateret til media literacy), og hvilke konsekvenser det har for læring og uddannelse at unge vokser op i en visuel, digital kultur

Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDanmarks Pædagogiske Universitetsforlag
Number of pages259
ISBN (Print)978-87-7430-001-4
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this