Anholts ørkenvand

Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Newspaper articleCommunication

Abstract

Anholts vand indvindes fra Ørkenen. Lige midt på øen liggger de to indvindingsboringer og dermed også det opland, hvorfra vandet kommer (se figur 1).
Vandet er karateriseret ved
1. at være forureningsfrit
2. kalkindholdet (ca.15 mg/l Calcium) er ca. 1/6 af, det kalkindhold der findes i drikkevandet i Danmarks større byområder (Hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg og Odense).
3. saltindholdet (ca. 16 mg/l Clorid) er væsentligt mindre end i Danmarks større byområder, hvor det ligger mellem 50 til 200 mg/l (tal fra GEUS Jupiter database).

Da Ørkenen er fredet og aldrig har været opdyrket, er der ingen mulighed for, at rester af pesticider og gødning kan sive ned og forurene vandet. Forklaringen på vandets lave kalk og salt indhold er ikke helt så indlysende, men er en følge af Ørkenens geologiske historie.
Original languageDanish
JournalAnholt- Posten
Volume2018
Issue number2
Number of pages3
Publication statusPublished - Jun 2018

Cite this