An 'Other' Perspective on Law: Deconstructive Jurisprudence with a Feminist Twist

Liv Navntoft Henningsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I dette essay diskuteres Derridas dekonstruktion som teoretisk og metodologisk tilgang i relation til retsfeminisme. Der fokuseres på dekonstruktion som retsteori eller retsfilosofi. Forskellige begreber diskuteres og relateres til retten som fænomen og retlig analyse, særligt retsfeministisk kritik. Mest indgående behandles begreberne uafgørbarhed og beslutning, som diskuteres i forhold til fænomenerne ret og retfærdighed. Relationen mellem Derrida og Kierkegaard fremhæves i denne forbindelse. Derridas dekonstruktion suppleres med Haraways feministiske videnskabsteori om situeret viden samt hendes senere teoretiske udvikling i en nymaterialistisk retning. Også disse sættes i relation til retsteorien og diskuteres i forhold til mere overordnede betragtninger om ret og retfærdighed. Sammenfattende kritiseres begge teoriers rationalitetsbegreber og følgelige dikotomisering af fornuft og følelser. Der argumenteres for, at følelser
spiller lige så komplekst ind på beslutninger og domme som fornuft, men at dette aspekt ikke er tilstrækkeligt teoretiseret hos hverken Derrida eller Haraway. Afslutningsvis reflekteres der over samspillet mellem fornuft og følelser i relation til den retlige afgørelse.
Original languageEnglish
JournalRetfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Volume44/1
Issue number168
Pages (from-to)11-38
Number of pages28
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - 2021

Cite this