Ambivalens og etos: forskjeller og likheter i byplanlegging i Norge og Danmark

John Pløger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageNorwegian
JournalPlan : tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
Issue number3-4
Pages (from-to)22-27
ISSN8005-083X
Publication statusPublished - 2009

Cite this