Aleneboendes boligbehov: En kvantitativ analyse af husstande bestående af én person

Rune Holst Scherg, Kirsten Gram-Hanssen, Rikke Skovgaard Christensen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Rapporten giver et kvantitativt billede af boligforhold og sociale parametre for mennesker, der bor alene. I hele den vestlige del af verden bliver det stadigt mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person. Rapporten beskriver udviklingen over de sidste 20 år og viser, at det særligt er i aldersgruppen af de 30-60-årige, at der er blevet stadigt flere der bor alene. Personer over 60 år udgør dog stadig den største gruppe blandt en-persons husholdninger. Socio-økonomiske analyser af de 30-60 årige viser, at mennesker der bor alene, på en række parametre, hører til blandt de socialt mest udsatte, idet de har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere indkomst og dårligere uddannelse.

Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages34
ISBN (Electronic)978-87-563-1415-2
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes
SeriesSBi 2010
Number7

Cite this