Find Research Outputs

1989

Kulturformidlingens identitet - i anledning af en nylig udkommet bog

Risager, K., 1989, In : Sproglaereren. 8, p. 4-6 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kulturformidling - kulturindlæring - kulturundervisning

Risager, K., 1989, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 45, p. 35-43 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kvinder i gadeprostitution: Forudsætninger og følger

Pedersen, B. M., 1989, In : Sex og Sundhed. 7, p. 16 19 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Kvinderne i Grønland: kvindeorganiseringens betydning i den politiske debat

Pedersen, K. B., 1989, Roskilde: Roskilde Universitet. (Forskningsrapportserien; No. 115).

Research output: Book/ReportReportResearch

File

Kvinder og mænd; mænd og kvinder - lærere

Elle, B., 15 Jan 1989, In : Dansk Paedagogisk Tidsskrift. 1, p. 19-22 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Køn, sociale fællesskaber og statslig organisering

Sjørup, K., 1989, Mod andre tider : til debatten om socialismen år 2000. al.], P. F. . . (ed.). Århus: SP Forlag, p. s. 49-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lærerstykker: analyser af læreruddannelse og lærerarbejde

Elle, B., 7 May 1989, Københavns Universitet. 398 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

La structure régionale de la société de service

Illeris, S., 1989, La production des services et sa géographie. Moulaert, F. (ed.). Lille, p. s. 184-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ligningernes Historie

Kjeldsen, T. H., 1989, Teori og Redskab 2: Geometri og specielle funktioner. Jensen, S. & Sørensen, K. (eds.). København: Christian Ejlers, Vol. 2. p. 205-217

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Livsformer og arbejdsevner i den regionale udvikling i Nordatlanten

Bærenholdt, J. O., 1989, Roskilde: Roskilde Universitet. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; No. 82).

Research output: Book/ReportReportResearch

Livsformer og natursammenhænge i kritisk geografi

Bærenholdt, J. O., 1989, In : Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 9, p. 15-25

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Lokaludvalg: en vej til demokrati og effektivitet?

Gjelstrup, G., Andersson, M., Koch, A., Korremann, G. & Nielsen, J., 1989, København: AKF. 382 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Lokaludvalg som bindeled mellem kommune og lokalsamfund

Gjelstrup, G., 1989, By- og boligforvaltning: Bidrag til teoriudviklingen. Bogason, P. & Kristensen, H. (eds.). Hørsholm: SBI, p. 143-161

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lucas Aerospace: Arbejderplanen for socialt nyttig produktion: En fortælling fra 70'erne - for 90'erne

Nielsen, K. A. & Nielsen, B. S., 1989, In : Kontext. 53, p. 55-80

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lønmodtagerkapital: Hvilke perspektiver?

Bregn, K., 1989, Vilje til forandring?. Amaroso, B. & greve, B. (eds.). Akademisk Forlag, p. 84-95 (Socialøkonomisk rapport; No. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Mad og sundhed

Jacobsen, J. K., 1989, For miljøets skyld. København: NOAH, p. 40-50 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Marine bundplanters dybdegrænse

Nielsen, S. L., Borum, J., Geertz-Hansen, O. & Sand-Jensen, K., 1989, In : Vand & Miljø. 6, 5, p. 217-220

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Marxistische Soziologie: zur Gesellschaftstheorie Bucharins

Schmid, H., 1989, Liebling der Partei - Nicolai Bucharin : Theoretiker des Sozialismus. Bergmann, T. & Schäfer, G. (eds.). Hamburg: Stollfuß Medien, p. s. 372-382

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Mathematics, algebra and geometry: the mathematical context of the Bible

Høyrup, J., 1989, Roskilde. (Filosofi og videnskabsteori på Roskilde universitetscenter. 3.række, Preprints og reprints; No. 1989:2).

Research output: Book/ReportReportResearch

Metodeovervejelser i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse af viden og holdninger

Mortensen, A. T. & Jensen, L. B., 1989, Kvalitative Metoder i Systemudvikling og Følgeforskning. Danielsen, O. & Lythje, I. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Miljøanalyse af produktionen i Horsens

Schroll, H., 1989, Roskilde: Roskilde Universitet. 148 p. (Forskningsrapportserien; No. 9, Vol. 1989).

Research output: Book/ReportReportResearch

Modernisering af den offentlige sektor: Magt demokrati og diskurs

Sørensen, E. & Hoff, J., 1989, In : Tidsskriftet GRUS. 10, 29, p. 81-104

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Moderniseringen af fiskeriet: Den skandinaviske og den britiske model

Holm, P., 1989, In : Sjæk'len. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet. p. 53-65

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Naturvidenskaben i 1980ernes slutning

Høyrup, J., 1989, Humanistisk årbog. Svane, B. & Thiersen, I. (eds.). Roskilde Universitetscenter: Roskilde Universitet, p. 139-154 (Humanistisk årbog; No. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nd and Sr isotopic evidence for the origin of tektite material from DSDP Site 612 off the New Jersey coast

Stecher, O., Ngo, H. H., Papanastassiou, D. A. & Wasserburg, G. J., 1989, In : Meteoritics and Planetary Science. 24, 2, p. 89-98 10 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nordisk flyktingpolitik i världskrigens epok

Persson, H-Å. (ed.) & Johansson, R. (ed.), 1989, Lund: Lund University Press. 115 p. (CESIC studies in international conflict; No. 1).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Numeriske algoritmer

Heefelt, M. B., 1989, Roskilde: Roskilde Universitet, 64 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Om forholdet mellem historie og logik: en kritik af kapitallogisk opfattelse ud fra et marxistisk-leninistisk standpunkt

Nielsen, J. L., 1989, In : Clarte. 1-2, p. s. 45-69

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Omstilling i den offentlige sektor

Olesen, B. R., 1989, Roskilde Universitet. 99 p. (Papirer om faglig formidling; No. 19).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

File

On mathematics and war

Høyrup, J., 1989, Mathematics, education, and society : reports and papers presented in the fifth day special programme on mathematics, education and society at the 6th International Congress on Mathematical Education Budapest, 27 july - 3 August, 1988. al.], C. K. . (ed.). p. 30-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Patienten - et fælles menneskeligt anliggende

Pedersen, B. M., 1989, Med døden inde på livet: Hverdagsbilleder på en hospitalsafdeling. Bonfils, D. (ed.). Statens Filmcentral, p. 14 - 16 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Photovoltaic Pilot Project In India

Sørensen, B., Hummelshøj, R. & Mikkelsen, S., 1989, Ninth E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference: Photovoltaic Solar Energy Conference : proceedings of the international conference, held at Freiburg, Fed. Rep. of Germany, 25-29 September 1989. Kluwer Academic Publishers, p. 1054-1056 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Planlægning af det åbne land i 1700-tallet - en inspirationskilde fra oplysningstiden

Brandt, J., 1989, In : Landskab. 70, 2, p. 25-30 6 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

File

Plast: fra galanterivarer til "high-tech". om innovationsudviklingen i plastindustrien

Serin, G. F. & Hansen, P. A., 1989, Viborg.

Research output: Book/ReportDoctoral thesisResearch

Pletskud: om forbedring af undervisningsprogrammer ved hjælp af målgruppeafprøvninger

Hudtloff, A. P. & Juel, H., 1989, Roskilde: Roskilde Universitet. 39 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

File

Polarized infrared spectra of 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone aligned in stretched polyethylene

Christensen, D. H., Spanget-Larsen, J. & Thulstrup, E. W., 1989, In : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 45A, 4, p. 431-435

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Politisk magt og økonomisk udvikling i den arabiske verden: En sammenligning af Egypten, Irak og Saudi-Arabien

Olsen, G. R., 1989, In : Internasjonal Politikk. 47, 1-2, p. 75-99 25 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Power and the Subject

Dyrberg, T. B., 1989, University of Essex: University of Essex. 423 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Producer services: the key sector for future economic development?

Illeris, S., 1989, In : Entrepreneurship & Regional Development. 1, 3, p. s.267-274

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Produktivitet i privat og offentlig service

Illeris, S., 1989, Borgeren og det offentlige : festskrift til Bent Rold Andersen. Illeris, S. & Boll, C. (eds.). København: AKF, p. s. 106-118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Prostitution, filantropi og perspektivløs omsorg

Lützen, K., 1989, In : Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. 1, 3, p. 73-77 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Provision of periodontal services in general practice

Spencer, A. J. & Lewis, J., 1989, In : Community Dental Health. 6, p. 337-347

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Puslespillet EF

Aagaard, P., 21 Jul 1989, In : Aalborg Stiftstidende.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Receptionisme- eller receptionsforskningen som ideologi

Jacobsen, J. K., 1989, In : MedieKultur. 12, p. 124-127 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Reflektioner over vort had/kærlighedsforhold til teknologi og videnskab

Sørensen, B., 1989, Modernitet : differensiering og rasjonalisering: Årbok 1989 fra Senter for Vitskapsteori. Ariadne, p. 3-43

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Refractory chronic periodontitis – effect of oral tetracycline hydrochloride and root planing

Papli, R. & Lewis, J., 1989, In : Australian Dental Journal. 34, p. 60-68

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch