Øje på det grænseløse arbejde: LO-medlemmerne i spændingsfeltet mellem industrisamfundets traditionelle lønarbejde og videnssamfundets grænseløse arbejde.

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Arbejdet er ikke længere hvad det har været. Der var engang, hvor man som lønmodtager gik på arbejde i otte timer og udførte de arbejdsopgaver som man blev sat til. Arbejdsopgaverne blev udført på den måde som man var blevet instrueret i af sin nærmeste leder eller værkfører, og man stillede ikke så mange spørgsmål. Sådan er det ikke længere. Arbejdet er blevet stadig mere grænseløst, og flere og flere lønmodtagergrupper oplever at have et grænseløst arbejde. Når man ser fjernsyn, hører radio eller læser aviser får man imidlertid ofte det indtryk, at det grænseløse arbejde primært er noget, der vedrører højtuddannede akademikere, konsulenter, reklamefolk og IT-specialister, der primært lever for at arbejde, og ikke arbejder for at leve.

  Sådan er det ikke.

  Dette nummer af "Øje på arbejdsmiljø" præsenterer resultaterne af en analyse fra Roskilde Universitetscenter om "LO-medlemmerne i spændingsfeltet mellem industrisamfundets traditionelle lønarbejde og videnssamfundets grænseløse arbejde". Rapporten dokumenterer, at det grænseløse arbejde i vid udstrækning også er et vilkår for LOlønmodtagere.

  Rapporten dokumenterer, at mere end 90 procent af LO-lønmodtagerne har et arbejde, der kan karakteriseres som værende grænseløst, og at 20 procent af LO-lønmodtagerne har et meget grænseløst arbejde.

  Rapporten viser, at LO-lønmodtagerne også står til rådighed uden for normal arbejdstid, og at LOlønmodtagerne også i en vis udstrækning arbejder hjemmefra. Grænseløsheden kan imidlertid ikke reduceres til et spørgsmål om at stå til rådighed og arbejde derhjemme, når børnene er lagt i seng, - grænseløsheden har langt flere dimensioner. Det gælder også for LO-lønmodtagerne, at de i vidt omfang tager ansvar for måden arbejdet udføres på, og at de i vidt omfang tager ansvar for opgaver, der ikke lige som udgangspunkt er deres.

  Rapporten dokumenterer, at LO-lønmodtagerne som udgangspunkt trives rigtig godt med det grænseløse arbejde. Det er dog i denne sammenhæng en helt afgørende pointe, at der er en meget klar sammenhæng mellem trivsel og indflydelse. De LO-lønmodtagere der har indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde oplever i langt mindre grad end deres kolleger at være stressede, hvorimod de mest stressede grupper har et arbejde præget af stor fleksibilitet og foranderlighed uden reel indflydelse herpå.

  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherLandsorganisationen i Danmark
  Number of pages53
  ISBN (Print)978-87-7735-801-2
  Publication statusPublished - 2007

  Cite this