Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

  Project: Research

  Project Details

  Description

  2004-2008: ’Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø – et prospektivt interventionsstudie’ (VIPS), sammen med Helge Hvid, Peter Hagedorn-Rasmussen, Klaus T. Nielsen, Anita Mach, Henrik L. Lund, alle RUC, samt forskere fra: DTU, NFA (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) og Team Arbejdsliv. Det samlede projekt var finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og (i mindre grad) de deltagende institutioner. Projektet undersøgte 14 virksomheder i tre forskellige sektorer og var anlagt som en helhed med en vis arbejdsdeling. I den empiriske del havde RUC hovedansvar for sektoren med ’symbolarbejde’ (i alt fire virksomheder). Undersøgelsen rummede både kortlægninger af det psykiske arbejdsmiljø og forløb (forandrings- og læreprocesser). Metoderne var spørgeskemaer (ved NFA), kvalitative interviews, historieværksteder, observationer og seminarer. Resultaterne var overraskende: Selvom alle virksomheder havde forpligtet sig på at arbejde for bedre psykisk arbejdsmiljø, var der ikke forbedringer i det samlede resultat. Der var til gengæld store indbyrdes forskelle mellem virksomhederne, også inden for samme sektor. Dermed kunne vi pege på både muligheder og barrierer i virksomheders arbejde med deres psykiske arbejdsmiljø.


  AcronymVIPS
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200431/12/2008