Velfærdsteknologier i pleje- og omsorgsarbejde (VELTEK)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger, hvordan brug af velfærdsteknologier påvirker ansattes faglige identitet og opfattelse af omsorgs- og plejearbejde, og hvordan det forandrer begreber om omsorg og omsorgsrelationer. Desuden er formålet at undersøge hvordan relationer mellem forskellige faggrupper forandres i organiseringen omkring de velfærdsteknologiske løsninger. Omsorg knyttes generelt sammen med et socialt møde og intim kropslig kontakt. Vi har derfor valgt at fokusere på teknologiske løsninger, der anvendes til at robotisere forskellige plejekrævende aktiviteter såsom bad, toilette, samt telemedicinske teknologier der muliggør at overvågning, behandling og pleje i højere grad kan ske i hjem eller plejebolig.
  Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden
  AcronymVELTEK
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201531/05/2019