Forskningsnetværk -Velfærdsteknologier i pleje- og omsorgsarbejde

 • Kamp, Annette (Project manager)
 • Grosen, Sidsel Lond (Project participant)
 • Hansen, Agnete Meldgaard (Project participant)
 • Aaløkke Ballegaard, Stinne (Project participant)
 • Pols, Jeanette (Project working partner)
 • Dupret, Katia (Project working partner)
 • Eskelinen, Leena (Project working partner)
 • Andersson, Katarina (Project working partner)
 • Obstfelder, Aud (Project working partner)
 • Berge, Mari (Project working partner)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger, hvordan brug af velfærdsteknologier påvirker ansattes faglige identitet og opfattelse af omsorgs- og plejearbejde, og hvordan det forandrer begreber om omsorg og omsorgsrelationer. Desuden er formålet at undersøge hvordan relationer mellem forskellige faggrupper forandres i organiseringen omkring de velfærdsteknologiske løsninger. Omsorg knyttes generelt sammen med et socialt møde og intim kropslig kontakt. Vi har derfor valgt at fokusere på teknologiske løsninger, der anvendes til at robotisere forskellige plejekrævende aktiviteter såsom bad, toilette, samt telemedicinske teknologier der muliggør at overvågning, behandling og pleje i højere grad kan ske i hjem eller plejebolig.
  Støttet af Den danske Arbejdsmiljøforskningsfond.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201512/12/2018

  Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • KORA (Project partner)
  • Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, AKF (Project partner)
  • Umeå University (Project partner)
  • University of Amsterdam (Project partner)
  • Universitetet i Tromsø (Project partner)
  • Center for Omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet (Project partner)