Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er udvikling og implementering af undervisningsindhold og tilrettelæggelsesformer i University College Sjællands professionsbacheloruddannelser og dertil knyttede læringsmiljøer (f.eks. praktik) med henblik på realisering af politisk opstillede mål for indførelse af velfærdsteknologi i Region Sjælland. Formålet er at fremme udvikling af technological literacy i alle UCSJ’s professionsuddannelser, dvs. kompetencer i at anvende, vurdere og medvirke til at innovere nye velfærdsteknologiske løsninger inden for deres arbejdsfelt. Følgende uddannelser indgår i projektet: Bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, ernæring og sundhedsuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.
Desuden er formålet med projektet at udvikle velfærdsprofessionerne i Region Sjælland, således at de kan indgå som kompetente partnere i den teknologiske udvikling, som velfærdsydelserne står i og overfor. Udvikling af undervisningsindhold og tilrettelæggelsesformer sker både gennem fagundervisning, innovationsworkshops, gennem praksisrelateret kompetenceudvikling, m.m.
Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond.
AcronymVIOL-projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201328/02/2015