Udvikling af pædagogfagligheden som grundlag for et alternativ til nyliberale styringsformer

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Udvikling af pædagogfagligheden som grundlag for et alternativ til nyliberale styringsformer  Projektbeskrivelse  Nyliberale styringsformer har som konsekvens, at pædagogfagligheden underlægges krav om ”produktivitet” og ”service”. Det underminerer arbejdets kvalitet, både forstået som pædagogisk arbejde og som pædagogernes arbejde. Det er projektets tese, at pædagogfagligheden i sin kerne har en social kvalitet, der rækker ud over reproduktion af den pædagogiske institutionshverdag. Den er orienteret mod at skabe sammenhæng i hverdagslivet – for børnene, forældrene og for pædagogerne selv. Projektet fokuserer på: 1. Hvordan de aktuelle politik- og styringsformer virker ind på pædagogernes arbejde. 2. Pædagogers, lederes, forældres og børns forslag til en institutionspraksis baseret på en udvikling af pædagogfaglighedens sociale kvalitet. Analyser af læreprocesser i pædagogers arbejde vil skabe ny viden om, hvordan pædagogers faglighed kan bidrage til nye perspektiver på sammenhænge mellem pædagogik, politik, økonomi og forvaltning.
  Acronym(Faglighedsprojektet)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200831/12/2011