Indicators for countryside land cover development, based on the habitat databasesystem of Roskilde University

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Et projekt om udvikling af indikatorer for arealudvikling i det åbne land, baseret på en sammenligning af ændringer i Corine land cover fra 1990 til 2000 og ændringer i land cover i samme områder, ifølge RUCs småbiotopdatabase. Projektet indebærer desuden oparbejdning af småbiotopregistreringen i de 32 småbiotopområder for 2001, baseret på flyfoto-optagelser fra dette år. Ansvarlig: Jesper Brandt Øvrige deltagere: Esbern Holmes, Peder Agger, Martin Olsen og Gregor Levin. Forvaltning: RUC + Skov- og Naturstyrelsen
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200601/10/2006

  Collaborative partners

  Funding

  • Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet
  • Roskilde Universitetscenter
  • Danmarks Miljøundersøgelser, NOVANA-overvågningsprojekt statslig pulje

  Keywords

  • area indicators, small biotopes, land use change