Udvalg vedrørende registrering af undervisning i PURE

 • Schelde, Sidse Louise (Project participant)
 • Petersen, Eva Bendix (Project participant)
 • Thidemann, Nils (Project participant)
 • Krogh, Lone (Project participant)
 • Voetmann, Frederik (Project participant)
 • Quistgaard, Nana (Project participant)
 • Troelsen, Rie (Project participant)
 • Svaneborg, Marie (Project participant)
 • Andersen, Mikkel Hvidtfeldt (Project participant)
 • Seier, Pernille (Project participant)
 • Andersen, Per (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

I foråret 2016 blev der nedsat et tværuniversitært udvalg vedrørende muligheden for at registrere undervisning og undervisningsaktiviteter i forskningsregistreringssystemet PURE.
Udvalget er nedsat efter initiativ fra Københavns Universitet, og de øvrige universiteter er blevet inviteret til at deltage via Rektorkollegiets Udvalg om Uddannelsespolitik (RUP).
Udvalget har afholdt to heldagsmøder, og har i mellem de to møder indsamlet perspektiver på muligheden for registrering af undervisningsaktiviter fra videnskabeligt personale ved de fleste af universiteter. På baggrund af dette er udvalget nået frem til et forslag til nogle grundkategorier af undervisningsrelaterede aktiviteter, som udvalget mener det vil være relevant for VIP at kunne registrere indenfor undervisning og undervisningsrelaterede
aktiviteter. Udvalget fremlægger disse kategorier nu, men ønsker i øvrigt at fortsætte arbejdet i de kommende måneder, for at tage stilling til de muligheder der åbner sig med de nye versioner af PURE i de kommende versioner. Udvalget forventer at fremkomme med en række endelige anbefalinger til universiteterne i løbet af foråret 2017.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/10/2017

Collaborative partners

 • Roskilde University (lead)
 • Technical University of Denmark (Project partner)
 • Danske Universiteter (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • University of Copenhagen (Project partner)
 • Copenhagen Business School (Project partner)
 • Syddansk Universitet (Project partner)
 • IT University of Copenhagen (Project partner)
 • Aarhus University (Project partner)