Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i integreret social- og sundhedspleje ifm ældre patienter: spændinger i dialogisk kommunikation

Project: Research

Project Details

Description

Projektet bygger bl.a. på et casestudie af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde i integreret social- og sundhedspleje ifm ældre patienter i NHS Highland, Skotland. Der analyseres bl.a. hvordan "dialog", "samarbejde" og "patient-centredness" indholdsudfyldes i den interpersonelle kommunikation på tværs af sektorer og fag. Projektet tager afsæt i en idé om, at der i dialogiske processer opstår en række kontekstspecifikke spændinger, der implicerer magt. Det analytiske centrum er et kritisk blik på netop disse spændinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201431/12/2015