Tidlig palliation II. Følgeforskning og evaluering af samtaleværktøjet: Mine Samtaler - til lindring og livskvalitet

Project: Research

Project Details

Description

Baggrund:
Region Sjælland er forgangsregion hvad angår tidlig palliation; formålet med dette projekt er a) at styrke den tidlige palliative indsats i regionen bl.a. via forsøgsvis implementering af samtaleværktøjet Mine samtaler – til lindring og livskvalitet og b) at få indsigt i nødvendige tværsektorielle snitflader. Projektet bygger videre på den evaluering af testningen af samtaleværktøjet, som Aamann og Dybbroe udførte fra august 2018 til marts 2019.

Formål:
At kunne opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tidlig, personcentreret og integreret palliation. Det skal ske på baggrund af:
At opnå viden om snitflader mellem sygehuse og kommuner, herunder afsøge hvilke forhold, der kan forsinke eller forhindre udførelsen af tidlig palliation på trods af indikation på behovet herfor.
At opnå ny viden om hvad der i organiseringen og kommunikationen mellem professionelle og mellem patient/borger og professionelle skaber informationsslip mellem parterne med for sen eller mangelfuld palliativ indsats som konsekvens.
At opspore udviklingspotentialer, herunder hvilke potentielle forretningsgange og organiseringsformer, der kan stimulere en systematisk personcentreret og integreret palliativ indsats i overgange mellem sektorene.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201901/03/2020