Sundhedsplatformen og dens samspil med patienter, hospitalsansatte og sundhedsydelsernes kvalitet.

Project: Research

Project Details

Description

Hovedprojektet vil indgå som led i belysningen af en bredere forskningsmæssig problemstilling, der vedrører den samfundsmæssige rekonfigurering af relationerne mellem teknologi, mennesker og arbejde. Som et af de vigtigste og mest komplekse arbejds- og velfærdsområder, kan udviklingen i sundhedsvæsenet og herunder indførelse af sundhedsplatformen anskues som et kardinaleksempel på denne problemstilling.
Hovedprojektets fokus vil være:
1. At belyse Sundhedsplatformens betydning i samspillet med patienterne, de hospitalsansatte og sundhedsydelsernes kvalitet
2. At bidrage til sundhedsplatformens gevinsthjemtagning via kvalitetsøgning af de sundhedsmæssige ydelser og vilkårene for at producere dem
AcronymEHP-PPQ
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/03/2016