Styrkelse af Ældres Teknologikompetence, Medborgerskab Og Livskvalitet (SÆTMOL)

Project: Research

Project Details

Description

Formålet er at undersøge, hvordan professionelles forståelser af brugernes behov kan danne grundlag for udvikling af velfærdssamfundet. Projektet mål er at undersøge brugerinddragende interaktionsprocesser og bidrage til udvikling og implementering heraf med henblik på at styrke civilsamfundets rolle i udvikling af velfærdssamfundet samt at fremme den enkelte borgers aktive medborgerskab.
SÆTMOL-projektet knyttes som følgeforskning til projekt Mobile IT-ældrekorps (MIT-Ældre), som i 2013 er igangsat af Greve kommune og Ældre Sagens lokalafdeling i Greve. Projekt MIT-Ældre har til formål at styrke ældre borgeres teknologikompetencer, bl.a. med henblik på digital kommunikation. Styrkelse af ældre borgeres teknologikompetencer sker hovedsagelig gennem rekruttering af frivillige borgere, som skal undervise og vejlede ældre i at anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT), bl.a. pc, tablets, smartphones, m.m. Desuden er det projektets formål at bidrage til styrkelse af ældres sundhed, deltagelse i sociale netværk og livskvalitet.
SÆTMOL-projektet er et delprojekt under projekt Læring uden Grænser – nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet). LUG-projektets formål er at udvikle og formidle ny viden om, hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i region Sjælland.
Projektet er finansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Union. Projektet er medfinansieret af University College Sjælland og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
AcronymSÆTMOL-projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201328/02/2015

Collaborative partners

  • Roskilde University (lead)
  • Greve Kommune (Project partner)
  • University College Sjælland (Project partner)
  • Ældre Sagen i Greve (Project partner)