Stop Stress

 • Tofteng, Ditte Maria Børglum (Project participant)
 • Husted, Mia (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

   Kort resume
  1
  Ca. 275 medarb. (SoSu, tap, ledelse) i Distrikt Vest, Job-, Omsorg og Sundhedsforvaltningens ældreafdeling, Næstved.
  2
  Distrikt Vest har gennemgået en større fusion og en ny organisering af arbejdet. Projektets målgruppe er blandt de mest stress belastede, hvilken kan stige yderligere som følge af fusionen.
  Distrikt Vest har løbende monitoreret og drøftet eget arbejdsmiljø. Der er nu behov for større kvalitativ indsats for at forebygge og afhjælpe arbejdsbetinget stress.
  3
  At nedbringe mængden af arbejdsbetinget stress samt forebygge belastninger af arbejdsmiljøet, som forøger risikoen for stress i ældreplejen.
   
  4
  Dialogmøde med teater: Debatskabende forestilling om stress. Oplæg og dialoger om problemer og løsninger
  Kurser med 'stop-stress' initiativer: Modul kurser for medarbejdere, ledelse og faglige udvalg. Forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø, stress og trivsel. Viden om aftaler, lovgivning. 'Stop Stress' projekter.
  'Stop Stress' konference: Projekter og resultater fremlægges
   
  5
  Dialogmøderne: Skaber synlighed og dialog omkring vanskelige og tabuiserede temaer.
  Kurserne: Giver medarbejdere, ledelse og faglige udvalg forudsætninger og viden til at iværksætte 'Stop Stress' initiativer.
   
  6
   'Stop Stress' inddrager samtlige ansatte efter ønske fra SiO og ledelsen
   
  7
  Teaterforestillingen 'Det røde felt' som redskab til at igangsætte 'Stop Stress' proces er ny. Forestillingen kan hurtigt, underholdende og tankevækkende bringe temaet frem.
  Moduler og opfølgningsmøder overkommer 'transfer-problemer' mellem kursus og arbejdsplads.
   8
  SiO/ MED udvalg
  9
  Projektledelsen varetages af Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, RUC i samarbejde med SiO Distrikt Vest
   
   
  10
  Spørgskema og APV: Resultater fra tidligere spg.skemaer samt nyeste APV'er
  Statistisk materiale: Personaleomsætning, sygefravær, stress
  Interview udskrifter: 9 fokusgruppe interviews.
  Protokoller: Referater fra fremlæggelser, overheads, mindre skuespil og kommentarer.
  Samlet evaluering: Udarbejdes af RUC
   
   
   
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201001/06/2012

  Funding

  • <ingen navn>