Sproglige hierarkiseringer i det internationale universitet: Det tyske sprogs status.

 • Daryai-Hansen, Petra (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Min ph.d.-afhandling viser, at den danske hegemoniske diskurs præges af tre centrale begreber: begrebet om en dansk-engelsk parallelsproglighed, begrebet om tosprogede og begrebet om de andre sprog. Repræsentationen af de såkaldte andre sprog flettes sammen med repræsentationen af engelsk, men i modsætning til engelsk underordnes disse sprog primært abstrakte betegnelser som øvrige fremmedsprog, tredje sprog og andre relevante fremmedsprog. Sprogene fremstilles som én sproggruppe, der konkretiseres ved sin negation, nemlig ved at være andre sprog end engelsk. Der fremgår hverken, hvilke fremmedsprog der anerkendes som særlig relevante, eller hvorfor de tildeles dette prædikat.
  Projektets udgangspunkt er dette tredje begreb og antagelsen, at tysk kunne være et relevant fremmedsprog og videnskabssprog på et internationalt universitet i Danmark (Mortensen/Haberland 2009, Haberland 2010, Risager 2012). Projektet fokuserer på sproglige hierarkiseringer gennem sprogvalg og tager afsæt i forskning om tysk som videnskabssprog generelt og det tyske sprogs status i Danmark specifikt (Bense 2003, Leth Andersen / Blach 2010, Skovgaard Andersen et al. 2010). Derudover tages teoretisk udgangspunkt i det normative begreb om sproglig loyalitet (Gumperz 1968, Fishman 1978) og tesen om tyskernes aftagende illoyalitet i forhold til det tyske sprog (Klein 2001), der kan kædes sammen med et paradigmeskift i forbindelse med den tyske postnationale identitet (Kunze 2005, Identity Foundation 2009).
  Projektet er tænkt som delprojekt i CALPIU's forskningscenter og går på tværs af centrets fire praksisfelter.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201231/12/2014