Skalerbare uddannelsesdesigns til sikring af uddannelsesdeltagelse og fastholdelse af drenge i Region Sjælland

Project: Research

Project Details

Description

Skalerbare uddannelsesdesigns til sikring af uddannelsesdeltagelse og fastholdelse af drenge i Region Sjælland
- brugerdreven innovation af nye uddannelser for drenge i udkantsområder i Region Sjælland.
Overordnet sigter projektet mod at få flere unge fra udkantsområderne i Region Sjælland til at gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Derved opnås en mere kvalificeret arbejdsstyrke, hvilket på sigt vil bidrage til at sikre regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Via en bevilling fra RUCinnovation er projektet et forprojekt med formål at kvalificere et større forskningsprojekt.
Kontaktpersoner: Steen Baagøe Nielsen og Peder Hjort-Madsen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2010