Samspil og myndiggørelse

Project: Consultancy

Project Details

Description

Formålet med projektet er – på baggrund af erfaringerne fra tidligere projekt (se rapport udarbejdet af
lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen: ” Sprog og arbejde – en helhedsmodel. Arbejds- og
beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning på Sprogcentret Holstebro) - i samarbejde med lektor
emeritus Michael Svendsen Pedersen, RUC, at videreudvikle sprogcentrets Helhedsmodel på følgende
områder:
- skabe et tættere samspil mellem kursisternes ”Min plan”, arbejds-/praksisplads og
sprogundervisningen,
- skabe et tættere samspil mellem kursistens læringsrum: Ordinær undervisning, fleks-undervisning og
online undervisning,
- videreudvikle sprogundervisningen således at en kombination af en kommunikativ, sociokulturel og
biografisk tilgang kan bidrage til udvikling af kursistens beskæftigelsesrettede kommunikative
kompetencer, deltagelse i arbejdsfællesskabet og personlige myndiggørelse,
- videreudvikle brugen af Individuelle Læreplaner og digitale redskaber til at realisere de strategiske
planer om samspil og myndiggørelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/202001/04/2021

Collaborative partners